Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques
 • 将图片加载到图库查看器,Antique French Silver Gilt Pill Box - c.1850 - Artisan Antiques

古董法国银镀金丸盒 - C.1850

单价
单价 
结账时计算的运费

描述和详细信息

银镀金 法国制造的碉堡C.1850采用复杂的外置发动机,具有多个虚线图案和丝带。

盖子具有略微凸起的边界和一个与互连点的带状的五点星主题。

盒子唯一一直在内部和外部镀金,围绕基部边缘略有粘合。

盖子与底座完全平滑。盒子的一侧是用两只野猪的头部标记 - 法国王星标志保证自1838年以来。

一个小而优雅的法式银色工艺品 - 非常适合携带药丸/鼻烟/小物品的个人用法。

 • 优雅和错综复杂的法国发动机转动设计
 • 独特的银色镀金外观和内部

尺寸

 • 尺寸(mm)l:45 w:36 h:16
 • 尺寸(英寸)L:1.77 W:1.41 H:0.62
 • 重量:31克(1.09盎司)

状况

状态良好 - 请记住,物品是古董,表现出表面磨损的迹象 - 发动机转动主题有一些划痕。没有凹痕,裂缝或问题。请参阅照片以进一步详细检查条件。

免运费 

Artisan Antiques提供全球免费送货服务,谨慎包装和交付。

*所有包裹都是保险和跟踪 - 所有运输负债都被Artisan Antiques覆盖。

*由于不同的计算机屏幕和照明条件,产品的颜色可能与照片略有不同*

- 在某些标准下可能有可能谈判,请通过电话联系我们(07578761640) 或电子邮件(info@artisanantiques.net) -